Batik Pekalongan – Pengakuan Dunia akan Seni Batik

posted in: Blog Batik Pekalongan | 0

Batik Pekalongan dalam perkembangannya mengalami sebuah kemajuan yang sangat signifikan di akhir-akhir ini, yang mana puncaknya adalah seni batik Pekalongan mendapatkan pengakuan dari badan tertinggi dunia yang mengurus budaya dan seni yaitu UNESCO Pengakuan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia … Continued

ADA PROMO UNTUK SETIAP PEMBELIAN 10 SERI Dismiss